Yellowseed

www.yellowseed.vn
Member / Cấp bậc: 1
2M-2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5,
Tham gia: 10-04-2012
  • Đã xem: 1185 trang
  • Lượt Fav: 0
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 121

TỰ GIỚI THIỆU

• Tư vấn, thiết kế xây dựng nền tảng Thương hiệu.
• Quảng bá Logo - Thương hiệu.
• Thiết kế và in ấn các ấn phẩm quảng cáo.
• Thiết kế, in ấn thiệp, lịch độc quyền.

TRUNG TÂM QUẢNG CÁO SÁNG TẠO HẠT VÀNG
YELLOW SEED CREATIVE ADVERTISING CENTER
2L-2M Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM
Tel: (08) 3859 1316 • Fax: (08) 3855 5588
Email: phunglt@yellowseed.vn

Bạn bè Tất cả

  • viiipviiip

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào